Вплив комбінованої терапії Хомвіотензіном і Хомвіо-Ревманом на перебіг гіпертонічної хвороби, асоційованої з метаболічним синдромом і гіперурикемією