ХОМВІОТЕНЗИН – звіти про дослідження

Загрузить документ

Л.М.Єна, Л.П.Купраш, Е.С.Руда, В.Є.Кондратюк, І.В.Левенко

Використання препарату “Хомвiотензин” в лiкуваннi артерiальної гiпертензiї у хворих середнього та старечого вiку

Загрузить документ

Є.П.Свiщенко, С.М.Коваль, В.М.Ковалєнко, I.В.Давидова, Н.О.Шликова, О.В.Кашуба

Застосування комбiнованого фiтопрепарату “Хомвiотензин” для лiкування хворих з артерiальною гiпертензiєю

Загрузить документ

Г.І.Лисенко, О.Б.Ященко

Натуропатичнйй препарат “Хомвіотензин” у лікуванні хворих на НЦД в практиці сімейного лікаря

Загрузить документ

С.Н.Коваль, О.В.Мисніченко

Хомвіотензін в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу в рамках метаболічного синдрому

Загрузить документ

С.Н.Коваль, О.В.Мисніченко

Вплив комбінованої терапії Хомвіотензіном і Хомвіо-Ревманом на перебіг гіпертонічної хвороби, асоційованої з метаболічним синдромом і гіперурикемією

Загрузить документ

Е.П.Свіщенко, Е.А.Матова

Результати відкритого пілотного дослідження впливу препарату Хомвіотензін на вуглеводний і ліпідний профіль, а також препарату Хомвіоревман на рівень сечової кислоти в крові хворих на гіпертонічну хворобу

Загрузить документ

Е.П.Свіщенко, Л.В.Безродная

Оцінка клінічної ефективності та переносимості комплексного застосування Хомвіотензіна® і Хомвіокоріна®-N у хворих з м’якою артеріальною гіпертензією та початковими проявами серцевої недостатності

Загрузить документ

В.О.Бобров, І.В.Давидова, Н.А.Шликова, В.І.Зайцева

Вплив Хомвіотензіна на структурно-функціональні показники роботи серця у хворих з есенціальною гіпертензією

Загрузить документ

В.А.Музь, С.Т.Зубкова, Е.В.Большова, Т.Н.Маліновская

«Хомвіотензін» в лікуванні гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду

Загрузить документ

Н.О.Шликова

Лікування м’якої та помірної артеріальної гіпертензії препаратом “Хомвіотензином” осіб працездатного віку

Загрузить документ

Л.В.Безродная, І.В.Давидова, Н.А.Шликова

Результати рандомізованого, подвійного сліпого, плацебоконтролируемого, паралельного клінічного дослідження препарату «Хомвіотензін» для лікування хворих на первинну артеріальну гіпертензію

Загрузить документ

С.В.Івановскій, І.Н.Імнадзе, І.Г.Лебедь, Г.Е.Сухарева, А.В.Сідоренков, Т.М.Сівцева

Застосування препарату “Хомвіотензін” при синдромі артеріальної гіпертензії у дітей

Загрузить документ

Т.В.Туровская

Ефективність препарату Хомвіотензін у хворих з м’якою та помірною артеріальною гіпертензією, асоційованою з метаболічним синдромом

Загрузить документ

Е.П.Свіщенко

Звіт про результати клінічного випробування «Оцінка ефективності та переносимості Хомвіотензіна у хворих на гіпертонічну хворобу»

Загрузить документ

І.А.Бабюк, Н.Т.Ватутін

Результати відкритого клінічного дослідження з вивчення ефективності, переносимості впливу на сексуальну функцію у чоловіків препарату Хомвіотензін при лікуванні гіпертонічної хвороби I-II стадії (за скороченою програмою)

Загрузить документ

В.І.Джемайло, Л.П.Купраш

Звіт про вивчення ефективності препарату Хомвіотензін виробництва “Хомвіора-Арцнайміттель” у хворих похилого та старечого віку з артеріальною гіпертензією