Угода користувача

ТЕРМІНИ

Сайт – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси www.homviora.ua, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складається з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом.

Власник Сайту – Представництво «Хомвіора Натурарцнайміттель ГмбХ», ЄДРПОУ 26612216, 01024 м. Київ, вул. Пушкінська 20, оф.38

Адміністрація сайту – особи уповноважені Власником Сайту на здійснення управління Сайтом та які діють від імені Власника Сайту.

Користувач Сайту – дієздатна фізична особа, якій виповнилось 18 років та яка використовує Сайт для пошуку та ознайомлення з інформацією, розташованою на Сайті відповідно до умов цієї Угоди.

Спеціаліст – Користувач, який є лікарем або медичним працівником.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. На умовах та в порядку, зазначених в цій Угоді, Власник Сайту надає Користувачу на безоплатній основі наступні Сервіси (послуги) та права:
– доступ до контенту (текстові, графічні, фото, відео матеріали та інше) Сайту;
– право на ознайомлення з контентом (текстові, графічні, фото, відео матеріали та інше) Сайту;
– право на здійснення пошуку інформації на Сайті, шляхом використання пошукових систем та навігації Сайту;
– право на розміщення запитань, повідомлень до Адміністрації через форму зворотного зв’язку;
– доступ до посилань на інші інтернет-ресурси.

1.2. Мета Сайту – надання довідкової інформації з лікарських препаратів і методів лікування. Будь-яка інформація розміщена на Сайті не повинна використовуватися фізичними Користувачами для прийняття самостійного рішення про застосування представлених лікарських препаратів і не може бути заміною очної консультації лікаря.

1.3. Ця Угода є Публічною офертою в розумінні статті 633, 634 Цивільного Кодексу України та вважається укладеною між Власником Сайту та Користувачем з моменту прийняття цієї оферти Користувачем (акцепт). Моментом повного і беззастережного прийняття Користувачем цієї Угоди – є момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом та його Сервісами на умовах, зазначених в цій Угоді.

1.4. Користувач зобов’язаний припинити використання цього Сайту у повному обсязі у разі його незгоди з умовами цієї Угоди.

1.5. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі на даний момент послуги (Сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації, які можуть з’явитися в подальшому.

1.6. Послуги (Сервіси) надаються за принципом “як є” без гарантій будь-якого роду як прямих, так і непрямих.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

2.1.Користувач має право:

2.1.1. Звертатися до Адміністрації Сайту із зауваженнями стосовно технічних помилок використання Сайту;

2.1.2. Звертатися до Адміністрації Сайту з метою отримання наступної інформації:
– Інформації про лікарські препарати (в межах інструкції);
– Інформації про місця, де можна придбати лікарські засоби, представлені на Сайті.

2.1.3. Ознайомлюватися з контентом на Сайті з урахуванням умов визначених цією Угодою.

2.2.Користувач зобов’язаний:

2.2.1.Використовувати Сайт виключно в межах тих прав і тими способами, які передбачені цією Угодаю та відповідно до умов, зазначених в Додатку 1 «Політика конфіденційності» цієї Угоди;

2.2.2.Не використувувати контент Сайту без згоди на те правовласників. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідно укласти ліцензійний договір (отримання ліцензії) з правовласником;

2.2.3.При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, які охороняються ЗУ «Про авторське право і суміжні права» обов’язково робити посилання на Сайт;

2.2.4.Надавати достовірну інформацію під час використання Сервісу «Зворотний зв’язок»;

2.2.5.Не здійснювати відтворення, дублюювання, копіювання Сайту в цілому або його будь-якої частини, в комерційних та не комерційних цілях;

2.2.6.Не використовувати Сайт для здійснення будь-яких шахрайських або незаконних цілей

2.2.7.Не здійснювати дій, які можуть перешкодити нормальному функціонуванню Сайту, а також не намагатися отримати несанкціонований доступ до управління Сайтом.

2.2.8.Не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

2.3. Користувач погоджується з тим, що Розділ «Спеціалістам» на Сайті призначений виключно для Лікарів та медичних працівників. Задля того, щоб скористатись даним Розділом, Користувач повинен підтвердити, що він є лікарем. Відповідальність за достовірність такого підтвердження несе виключно Користувач.

2.4.Адміністрація Платформи, Власник Сайту має право:

2.4.1.В будь-який час модифікувати Сайт, змінювати оформлення і зміст Сайту, Сервіси, змінювати або доповнювати програмне забезпечення, серверні додатки, що використовуються або зберігаються на Сайті без попереднього повідомлення користувачів Сайту.

2.4.2.Призупиняти надання послуг для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на Сайті, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях. Повідомлення про проведення вищевказаних робіт, що тягнуть за собою припинення надання послуг, публікується Адміністрацією на головній сторінці Сайту.

2.5.Адміністрація Платформи, Власник Сайту зобов’язаний:

2.5.1. Надавати Користувачу можливість використовувати Сайт в межах тих прав і тими способами, які передбачені цією Угодою, цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних робіт та виникнення форс-мажорних обставин, що перешкоджають Користувачеві здійснити доступ до Сайту, що виникли не з вини Адміністрації.

2.5.2. Вживати необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувача.

2.5.3. Своєчасно (в розумні терміни) реагувати на звернення Користувачів, вживати заходів, спрямованих на захист законних прав Користувачів.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

3.1. У випадку порушення Користувачем п.2.2.2, 2.2.7, 2.2.8 цієї Угоди, Користувач зобов’язаний відшкодувати Власнику Сайту всі збитки, пов’язані з таким порушенням

3.2. Власник Сайту не є Продавцем лікарських засобів, інформація про які зазначена на Сайті, відповідно не несе жодної відповідальності за продаж цих лікарських засобів третіми особами.

3.3. Власник Сайту та адміністрація Сайту не несе у будь-якому разі жодної відповідальності за наслідки прийому лікарських засобів, представлених на Сайті, в разі прийняття Користувачем самостійного рішення про застосування представлених лікарських препаратів. Користувач повідомлений, що рішення про застосування лікарських засобів, представлених на Сайті, повинен приймати лікар після очної консультації.

3.4. Адміністрація не несе відповідальність за обмежений доступ до Сайту, який стався в результаті будь-яких технічних збоїв серверів, провайдерів, помилок та проблем телефонних служб щодо зв’язку та інтернету, мобільних операторів, відключення електроенергії та інших зовнішніх факторів, на які Адміністратор не може вплинути.

3.5. Адміністрація не несе відповідальність за роботу інших інтернет-ресурсів, на які міститься посилання на Сайті, а також не несе відповідальність за контент, який розміщений на таких інтернет-ресурсах.

3.6. Адміністрація не несе відповідальність перед Користувачем або третіми особами за можливий збиток, пов’язаний з використанням інформації або матеріалів, розміщених на Сайті.

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1. Власник Сайту є власником всіх авторських немайнових та майнових прав на Сайт відповідно до ЗУ «Про авторське право і суміжні права»

4.2. Власник Сайту передає Користувачу невиключну ліцензію на використання сервісів Сайту виключно в межах тих прав і в той спосіб, які передбачені цією Угодою.

4.3. Користувач визнає і погоджується з тим, що Сайт містить в собі аудіовізуальні твори, товарні знаки і інші об’єкти інтелектуальної власності, права на які належать Власнику Сайту і не можуть бути використані без отримання попередньої згоди від Власника Сайту.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Ця Угода діє протягом усього періоду використання Сайту Користувачем.

5.2. Недійсність окремих положень цієї Угоди не тягне за собою недійсність Угоди в цілому. Угода є обов’язковою для всіх Користувачів.

5.3. Ця Угода регулюється відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

5.4. Адміністрація/Власник Сайту має право в будь-який час змінювати умови цієї Угоди, публікуючи нову редакцію на Сайті. Актуальна версія Угоди публікується на Сайті і стає обов’язковою для Користувача з моменту опублікування. Користувач зобов’язується регулярно переглядати опублікований на Сайті текст цієї Угоди з метою ознайомлення зі змінами.

5.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття умов Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.

5.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін.

5.7. Користувач підтверджує повну і беззастережну згоду з усіма пунктами цієї Угоди і її додатками.

5.8. Невід’ємною частиною цієї Угоди є Додаток No1 Політика Конфіденційності, який знаходиться за посиланням www.homviora.ua/ua/politika-konfidencijnosti/  .