Результати відкритого пілотного дослідження впливу препарату Хомвіотензін на вуглеводний і ліпідний профіль, а також препарату Хомвіоревман на рівень сечової кислоти в крові хворих на гіпертонічну хворобу