ХОМВІО-РЕВМАН – звіти про дослідження

Загрузить документ

С.Н.Коваль, О.В.Мисніченко

Вплив комбінованої терапії Хомвіотензіном і Хомвіо-Ревманом на перебіг гіпертонічної хвороби, асоційованої з метаболічним синдромом і гіперурикемією

Загрузить документ

В.М.Коваленко, Г.О.Проценко, О.П.Борткевич, Н.С.Бойчук

Застосування препарату “Хомвiо-Ревман” в лiкуваннi хворих на подагричний артрит

Загрузить документ

В.М.Коваленко, Г.О.Проценко, О.П.Борткевич, Н.С.Бойчук

Технологія застосування рослинного колхіцинвмістного препарату для упередження нападів подагри

Загрузить документ

Г.В.Дзяк, Т.А.Сімонова, М.Г.Гетман

Досвід застосування препарату Хомвіо®-Ревман в лікуванні хворих суглобовим синдромом

Загрузить документ

Н.С.Бойчук

Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в поєднанні з остеоартрозом

Загрузить документ

Н.Т.Ватутін, Е.В.Склянная

Вивчення ефективності та безпеки препарату Хомвіо-Ревман у хворих страждають на остеоартроз в стадії загострення і супутньою артеріальною гіпертензією

Загрузить документ

З.Е.Телятнікова, Н.Р.Наронова, Н.Д.Даніленко

Досвід клінічного застосування препарату «Хомвіо®-Ревман» в базисної терапії остеоартрозу

Загрузить документ

С.Х.Тер-Вартаньян, Т.А.Ковганіч, Г.Н.Лапшіна

Застосування натуропатічеського препарату «Хомвіо®-Ревман» в лікуванні хворих на остеоартроз і подагричний артрит

Загрузить документ

Л.М.Ена

Вивчення ефективності та безпеки препарату Хомвіо-Ревман у хворих похилого віку з остеоартрозом і супутньої серцево-судинною патологією

Загрузить документ

Е.П.Свіщенко, Е.А.Матова

Результати відкритого пілотного дослідження впливу препарату Хомвіотензін на вуглеводний і ліпідний профіль, а також препарату Хомвіоревман на рівень сечової кислоти в крові хворих на гіпертонічну хворобу

Загрузить документ

С.Н.Коваль, О.В.Мисніченко

Вплив комбінованої терапії Хомвіотензіном і Хомвіо-Ревманом на перебіг гіпертонічної хвороби, асоційованої з метаболічним синдромом і гіперурикемією

Загрузить документ

Г.І.Лисенко, О.Б.Ященко

Застосування натуропатічеського препарату «Хомвіо®-Ревман» в лікуванні хворих з суглобовим синдромом

Загрузить документ

Т.В.Туровская, А.М.Гнілорибов

Комбінація Хомвіо-Ревман і Аллопуринол – нові можливості в лікуванні гострого подагричного артриту

Загрузить документ

В.М.Ждан, С.Г.Стародубцев, Т.П.Домніч

Використання комплексного гомеопатичного препарату Хомвіо®-Ревман в лікуванні гострого подагричного артриту

Загрузить документ

В.М.Коваленко, Г.О.Проценко, Н.С.Бойчук

Віддалені результати лікування гострого подагричного артриту