Досвід застосування препарату Хомвіо®-Ревман в лікуванні хворих суглобовим синдромом