Застосування комплексних гомеопатичних препаратів в терапії прикордонних психосоматичних і соматопсихічних розладів