Вплив Хомвіотензіна і Хомвіо-Ревмана на вуглеводний, ліпідний профіль і на рівень сечової кислоти в крові хворих на гіпертонічну хворобу