ХОМВІО-НЕРВІН - звіти про дослідженнях

Інформаційний лист «Застосування препарату «Хомвио-Нервін» у лікуванні психотичних і психо-соматичних розладів» (№ 140-2005)

Завантажити документ


Хомвіо-Нервін в лікуванні непсихотичних психічних розладів - О.К. Напреєнко, Л.І. Юнда, А.І. Герасименко - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ; Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1

Завантажити документ


Використання Хомвіо-Нервін в лікуванні пацієнтів з нейроциркуляторною дистонією. - Амосова Є.Н., член кореспондент АМН України, зав. кафедрою госпітальної терапії № 1, професор, д.м.н. – Андрєєв Є.В., доцент кафедри госпітальної терапії № 1, к.м.н. - Руденко Ю.В. асистент кафедри госпітальної терапії - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Завантажити документ


Лікування психосоматичних розладів – можливості натуропатичної медицини (результати дослідження ефективності препарату Хомвіо-Нервін) - чл.-кор.АМН України, д.м.н., проф.В.З.Нетяженко, завідувач кафедри пропедевтики внутрішних хвороб НМУ ім.О.О.Богомольця - к.м.н., О.М.Барна, доцент кафедри пропедевтики внутрішних хвороб - Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця

Завантажити документ


Застосування хомвіо-нервіна в комплексному лікуванні хворих на стабільну стенокардію (результати плацебо-контрольованного дослідження) - Є.В.Андрєєв, к.мед.н., доцент каф. госпітальної терапії №1. - Зав. кафедрою: Амосова К.М., д.мед.н., проф., чл.-кор. АМН України- Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Завантажити документ


Хомвіо-Нервін в лікуванні хворих з артеріальною гіпертензією - Свищенко Є.П., Гулкевич О.В. - Національний НЦ Інститут кардіології АМН України ім. М.Д.Стражеско

Завантажити документ


Використання Хомвіо-Нервін в комплексній терапії психосоматичних розладів. (Досвід практичного застосування) - А.А. Дукельский, к.м.н., головний лікар медичного центру. - Дніпропетровська державна медична академія.

Завантажити документ


Застосування комплексних гомеопатичних препаратів в терапії пограничних психосоматичних і соматопсихічних розладах - І.А. Бабюк, О.К. Напреєнко, С.Г. Ушенін, А.В. Яковленко, І.В. Куценко, В.Н. Черепков, Л.А. Гашкова - Донецький державний медичний університет Національний медичний університет, м. Київ

Завантажити документ


Оцінка ефективності препарату Хомвіо-Нервін у лікуванні дітей з вегетосудинними дисфункціями. - Т.О. Крючко, д.мед.н., проф., зав. кафедрою госпітальної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб - Ю.М. Кінаш, клінічний ординатор кафедри госпітальної педіатрії та дитячих інфекційних хвороб - Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Завантажити документ


Багатоцентрове відкрите порівняльне дослідження з вивчення ефективності та переносимості препарату Хомвіо-Нервін в лікуванні різних форм непсихотичних психічних розладів з соматичним синдромом і без соматичного синдрому. - Проф. Напреєнко О.К. з співавторами

Завантажити документ


Вплив Хомвіо-Нервіну на корекцію психосоматичних розладів і ендотеліальної дисфункції при дуоденальній виразці в осіб молодого віку - Опарін А.Г., Опарін А.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти - Кафедра терапії і фармакотерапії

Завантажити документ


Застосування препарату Хомвіо-Нервін в корекції афективних порушень у наркологічних хворих - проф. І.А. Бабюк, к.м.н. О.Є. Шульц - Донецький національний медичний університет. Факультет післядипломної освіти. Кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології з курсом сексології

Завантажити документ


Комплексне лікування хворих, які страждають хронічними сверблячими дерматозами із застосуванням гомеопатичного препарату Хомвіо-Нервін. - дмн. Бабюк І.О., дмн. Куценко І.В. - Донецький державний медичний університет ім. М. Горького донецький міський шкірно-венерологічний диспансер № 1

Завантажити документ


Досвід застосування препарату Хомвіо-Нервін при купіруванні стану відміни алкоголю. - Зільберблат Г.М., Войтюк Г.І., Андрійченко С.М., Камуз Т.А., Тарасенко Т.Ю., Бойко Є.І. - Київське обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання

Завантажити документ


Досвід застосування препарату Хомвіо-Нервін в комплексному лікуванні пацієнтів з синдромом подразненої кишки. - Дудар Л.В., Чернявський В.В., Шипулін В.П. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Завантажити документ


Ефективність та безпечність препаратів Хомвіо-Простан і Хомвіо-Нервін в корекції сомато-психічних розладів при захворюваннях передміхурової залози - Бабюк І.О., Шамраев С.Н., Черепков В.Н. - Донецький Національний медичний університет ім. М. Горького. - Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака АМН України

Завантажити документ


Роль Хомвіо-Нервін в підвищенні якості життя студентів, які страждають дуоденальною виразкою за даними динамічних спостережень - Опарін А.Г., Опарін А.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти

Завантажити документ


Особливості лікування та динаміка клінічних проявів непсихотичних психічних розладів у пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму - О.К. Напреєнко, Н.А. Максименко - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Завантажити документ


Комплексний підхід до лікування депресій при невротичних та соматоформних розладах - О.К. Напрєєнко, В.В. Бабич, С.Д. Вєтров, Л.І. Юнда, Г.О. Поладко - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Завантажити документ