ХОМВІО-РЕВМАН – звіти про дослідження

Інформаційний лист «Застосування препарату «Хомвіо-Ревман» в лікуванні хворих на подагричний артрит (№ 45, 2006)

Завантажити документ


Інформаційний лист «Технологія застосування рослинного колхіцинвмістного препарату Хомвіо-Ревман для упередження нападів подагри» (№ 78, 2008)

Завантажити документ


Застосування натуропатичного препарату Хомвіо-Ревман в лікуванні хворих з суглобовим синдромом. (Лисенко Г.І, Ященко О.Б., Київська медична академія післядипломної освіти)

Завантажити документ


Вивчення ефективності та безпеки препарату Хомвіо-Ревман у хворих похилого віку з остеоартрозом і супутньою серцево-судинною патологією (Професор, д.м.н. Єна Л.М. Інститут геронтології АМН України)

Завантажити документ


Застосування натуропатичного препарату Хомвіо-Ревман в лікуванні хворих на остеоартроз і подагричний артрит (С.Х. Тер-Вартаньян, Т.А. Ковганіч, Г.Н. Лапшина. Міський ревматологічний центр м. Київ)

Завантажити документ


Досвід клінічного застосування препарату Хомвіо-Ревман в базисній терапії остеоартрозу. (Телятникова З.Є., Наронова Н.Р., Даниленко Н.Д. Поліклініка № 20, терапевтичне відділення, м. Одеса)

Завантажити документ


Сучасна діагностика і лікування деформуючого остеоартрозу (Член-кор. АМН України професор Нетяженко В.З. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб №1)

Завантажити документ


Використання комплексного гомеопатичного препарату Хомвіо®-Ревман в лікуванні гострого подагричного артриту. (Ждан В.М., Стародубцев С.Г., Домніч Т.П. Кафедра загальної практики – сімейної медицини. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»)

Завантажити документ


Досвід застосування препарату Хомвіо-Ревман в лікуванні хворих суглобовим синдромом (Г.В. Дзяк, Т.А. Сімонова, М.Г. Гетьман. Дніпропетровська державна медична академія)

Завантажити документ


Вивчення ефективності та безпеки препарату Хомвіо-Ревман у хворих, які страждають на остеоартроз в стадії загострення і супутньою артеріальною гіпертензією. (Ватутін М.Т., Скляна Є.В. Донецький державний медичний університет ім. М. Горького Ректор акад. АМНУ, проф. В.М. Козаков)

Завантажити документ


Віддалені результати лікування гострого подагричного артриту. (Коваленко В. М., Проценко Г. О., Бойчук Н. С. Національний науковий центр – Інститут кардіології ім. М.Стражеска)

Завантажити документ


Результати відкритого пілотного дослідження впливу препарату Хомвіотензин на вуглеводний і ліпідний профіль, а також препарату Хомвіо-Ревман на рівень сечової кислоти в крові хворих на гіпертонічну хворобу. (Свищенко Є.П., Матова Є.А. Національний Науковий Центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеско» АМН України)

Завантажити документ


Вплив комбінованої терапії Хомвіотензин і Хомвіо-Ревман на перебіг гіпертонічної хвороби, асоційованої з метаболічним синдромом і гіперурикемією. (Коваль С.М., Мисніченко О.В. Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України (м. Харків)

Завантажити документ


Комбінація Хомвіо-Ревман і Алопуринол - нові можливості в лікуванні гострого подагричного артриту. (Т.В. Туровська, А.М. Гнілорибов. Національний медичний університет ім. М. Горького)

Завантажити документ


Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в поєднанні з остеоартрозом (Бойчук Н.С. Академія медичних наук україни національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»)

Завантажити документ