ХОМВІОТЕНЗИН - звіти про дослідження

Інформаційний лист «Застосування комбінованого фітопрепарату ХТ для лікування хворих з АГ» (№ 150-2001)

Завантажити документ


Інформаційний лист «Використання препарату ХТ у лікуванні АГ у хворих середнього та похилого віку»

Завантажити документ


Звіт про вивчення ефективності препарату Хомвіотензин у хворих похилого віку з артеріальною гіпертензією - Джемайлі В.І., Купраш І.П. - КМАПО

Завантажити документ


Звіт про науково-дослідну роботу «Вивчення клінічної ефективності Хомвіотензин і його вплив на ліпідний обмін та функціональний стан судинного ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу похилого віку» - Л.М. Єна, І.П. Купраш - Інститут геронтології АМН України

Завантажити документ


Лікування м`якої та помірної артеріальної гіпертензії препаратом Хомвіотензин осіб працездатного віку - Доцент Шликова Н.О., кафедра кардіології та функціональної діагностики КМАПО ім. П.Л. Шупика

Завантажити документ


Звіт про результати клінічного випробування «Оцінка ефективності та переносимості Хомвіотензин у хворих на гіпертонічну хворобу» - Безродна Л.В., Давидова І.В., Шликова Н.А. Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеско АМН України, м. Київ - КМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Завантажити документ


Вплив Хомвіотензин на структурно-функціональні показники роботи серця у хворих з ессенціальною гіпертензією - Академік, професор, д.м.н., зав. кафедрою Бобров В.А., доцент, к.м.н. Давидова І.В., ас., к.м.н. Шликова Н.А., доцент, к.м.н. Зайцева В.І. - КМАПО ім. П.Л. Шупика - Кафедра кардіології та функціональної діагностики

Завантажити документ


Натуропатичний препарат Хомвіотензин у лікуванні хворих на НЦД в практиці сімейного лікаря - Г.І. Лисенко, О.Б. Ященко. - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Ключові слова: НЦД, артеріальна гіпертензія, Хомвіотензин.

Завантажити документ


Натуропатичний препарат Хомвіотензин у лікуванні хворих на НЦД в практиці сімейного лікаря - Г.І. Лисенко, О.Б. Ященко. - КМАПО ім. П.Л. Шупика. Ключові слова: НЦД, артеріальна гіпертензія, Хомвіотензин.

Завантажити документ


Клінічна і гемодинамічна ефективність Хомвіотензин у хворих м’якою і помірною артеріальною гіпертензією - Л.Т. Мала, С.Н. Коваль, І.А. Снігурська - Інститут терапії АМН України, м. Харків

Завантажити документ


«Оцінка ефективності та переносимості Хомвіотензин у хворих на гіпертонічну хворобу» - Кафедра госпітальної терапії № 2 Дніпропетровської державної медичної академії - академік АМН України, професор Дзяк Г.В.

Завантажити документ


Отчет о научно-исследовательской работе "Клиническая Звіт про науково-дослідну роботу «Клінічна ефективність Хомвіотензин у хворих на гіпертонічну хворобу в амбулаторних умовах» - професор Чекман І.С. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Завантажити документ


Застосування препарату Хомвіотензин при синдромі артеріальної гіпертензії у дітей - С.В. Івановський, І.Н. Імнадзе, І.Г. Лебідь, Г.Е. Сухарева, А.В. Сидоренков, Т.М. Сивцева - Кафедра госпітальної педіатрії Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, Республіканська дитяча клінічна лікарня, м. Сімферополь

Завантажити документ


Хомвіотензин в лікуванні гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду - Музь В.А., Зубкова С.Т., Большова О.В., Малиновська Т.Н. - Інститут ендокринології і обміну речовин ім. В.П. Коміссаренко АМН України, м. Київ, Україна

Завантажити документ


Хомвіо-Нервін в лікуванні хворих з артеріальною гіпертензією - Свищенко Є.П., Гулкевич О.В. - Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеско АМН України

Завантажити документ


Оцінка клінічної ефективності та переносимості комплексного застосування Хомвіотензин® та Хомвіокорин®-n у хворих з м’якою артеріальною гіпертензією та початковими проявами серцевої недостатності - Свищенко Є.П., Безродна Л.В. - Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеско» АМН

Завантажити документ


Результати відкритого клінічного дослідження з вивчення ефективності, переносимості, впливу на сексуальну функцію у чоловіків препарату Хомвіотензин при лікуванні гіпертонічної хвороби I-II стадії - проф. Бабюк І.О., проф. Ватутін М.Т. - Донецький державний медичний університет

Завантажити документ


Досвід використання Хомвіотензин у хворих з артеріальною гіпертензій в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу - Дзяк Г.В., Колесник Т.В., Альхамс М.А. - Дніпропетровська державна медична академія

Завантажити документ


Результати відкритого пілотного дослідження впливу препарату Хомвіотензин на вуглеводний і ліпідний профіль, а також препарату Хомвіоревман на рівень сечової кислоти в крові хворих на гіпертонічну хворобу - Свищенко Є.П., Матова Є.А. - ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеско» АМН України

Завантажити документ


Хомвіотензин в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу в рамках метаболічного синдрому - Коваль С.Н., Мисніченко О.В. - Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України, м. Харків

Завантажити документ


<Вплив комбінованої терапії Хомвіотензином і Хомвіо-Ревман на перебіг гіпертонічної хвороби, асоційованої з метаболічним синдромом і гіперурикемією - Коваль С.Н., Мисніченко О.В. - Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України (м. Харків)

Завантажити документ


Ефективність препарату Хомвіотензин у хворих з м’якою та помірною артеріальною гіпертензією, асоційованою з метаболічним синдромом. - Туровська Т.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького - Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака - АМН України, м. Донецьк

Завантажити документ