Застосування комплексних гомеопатичних препаратів в терапії приграничних психосоматичних і соматопсихічних розладів